Ontwikkelingen AMICE in 2020

Gepubliceerd 29 mei 2020

De (digitale) wereld is volop in beweging en voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en AMICE is dat natuurlijk niet anders. Op de achtergrond zijn wij hier druk mee bezig. Een paar van deze ontwikkelingen wilden wij alvast toelichten.

Huisstijl Rijkswaterstaat en AMICE

De vormgeving van AMICE en die van Rijkswaterstaat zijn op dit moment nog niet hetzelfde. Een van de doorlopende projecten voor dit jaar is om AMICE aan te passen naar de huisstijl van Rijkswaterstaat. Vanaf de tweede helft van 2020 kan u deze vernieuwde schermen tegen gaan komen. Wij zullen u informeren wanneer en in welke fases dit gaat gebeuren.

Aanpassing meldsystematiek

Op dit moment wordt er door LMA gewerkt aan het implementeren van veranderde wetgeving. Meldsystematiek, terminologie en dus ook het XML koppelvlak zullen gaan wijzigingen. Het betreft hier aanpassingen naar aanleiding van:

  • de invoering van de Handelsregisterwet
  • implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen
  • de invoering van de Omgevingswet

Dit zal gevolgen gaan hebben voor de meldformulieren en het XML koppelvlak. Voor deze melders betekent dit dat u binnenkort uw software zult moeten laten aanpassen.

Zodra de wijzigingen en het moment van doorvoeren bekend zijn zullen wij dit aangeven. U heeft dan als melder 6 maanden de tijd om deze aanpassingen door te laten voeren. Via de website en het softwareleveranciersoverleg zullen wij u hiervan op de hoogte houden.