Nieuwe risico-indicatoren voor Tactische Quickscan

Gepubliceerd 21 maart 2019

Twee keer per jaar levert het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) de Tactische Quickscan aan bij Omgevingsdiensten. De quickscan van maart 2019 gaat over het tweede halfjaar van 2018. Er zijn een aantal nieuwe risico indicatoren toegevoegd. Deze nieuwe risico-indicatoren gaan over asbest, teerhoudend asfalt en grond die gevaarlijke stoffen bevat.

Tactische Quickscan: signalen over inrichtingen

De Tactische Quickscan wordt voor de Omgevingsdiensten gemaakt om een duidelijk overzicht krijgen van signalen over ontdoeners of ontvangers van afvalstoffen. Het betreft risico-indicatoren die gaan over mogelijke overtredingen van relevante wet- en regelgeving. De kennis van de medewerkers van de Omgevingsdiensten van deze bedrijven in kwestie, kunnen signalen op waarde schatten. Is er daadwerkelijk iets mis, of is er een goede reden hiervoor?

Nieuwe risico-indicatoren: Inzoomen op specifieke afvalstromen

De nieuwe risico-indicatoren zoomen in op specifieke afvalstromen.
Het betreft hier inrichtingen die teerhoudend asfalt, grond met gevaarlijke stoffen en/ of asbest ontvangen en waar zaken mogelijk niet conform wet- en regelgeving plaats vinden.

Uiteraard zal het LMA bij de Omgevingsdiensten navragen wat de bevindingen zijn van de toetsing van deze risico-indicatoren in de praktijk. Door op deze manier samen te werken kan het LMA haar diensten voor Omgevingsdiensten verder verbeteren en ook aanvullende risico-indicatoren ontwikkelen.