Nieuwe directeur voor de stichting LMA

Gepubliceerd 2 april 2015

Met ingang van 1 mei 2015 is Fred Doeleman de nieuwe directeur van de stichting LMA. De huidige directeur, Jos Laagland, stopt op 30 april 2015 met zijn werkzaamheden voor het LMA.

In de maanden maart en april zal Fred Doeleman zich inwerken en alvast kennismaken met diverse contacten van het LMA. In de volgende LMA nieuwsbrief stelt Fred Doeleman zichzelf voor.

Waardering
Het bestuur hecht er grote waarde aan haar waardering uit te spreken voor de jarenlange inzet van Jos Laagland voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het LMA een goed functionerend meldpunt voor afvalstoffen is.