Nieuw root-certificaat AMICE

Gepubliceerd 15 september 2020

Op 23 september 2020 tussen 18.00 uur en 22.00 uur wordt er technisch onderhoud gepleegd aan AMICE.

Tijdens dit onderhoud vervangen we ook het servercertificaat van AMICE om te voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Het zal op dat moment in principe gewoon mogelijk zijn voor melders om gebruik te maken van AMICE en te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Actie ondernemen

Een kleine groep gebruikers moet wel actie ondernemen. Sommige melders die melden via software van derden moeten zelf een rootcertificate van de AMICE-server in hun eigen meldomgeving installeren. Het is ook mogelijk dat uw softwareleverancier dit voor hen doet. Uw softwareleverancier kan u vertellen of vervanging nodig is en hoe u dit kunt doen.

Meer informatie

Mocht u andere vragen of problemen hebben met melden ? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, 088 797 71 02, bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.