Nieuw product: Risicoprofiel Afvalproducent

Gepubliceerd 20 oktober 2016

Het product Risicoprofiel Afvalproducent is nu beschikbaar voor toezichthouders van omgevingsdiensten. Het product omhelst een snelle analyse door een LMA-specialist. De omgevingsdienst ontvangt een korte rapportage inclusief kritische vragen aan de betreffende instelling.

Het product is het concrete resultaat van een van de expedities die het LMA sinds begin 2016 op touw heeft gezet. Elke omgevingsdienst kan het product aanvragen, ter ondersteuning op het toezicht op afvalproducenten.

Reeks analyses

"Het werkt het beste als een omgevingsdienst in één keer een reeks analyses aanvraagt", vertelt Tjerk ter Veen van het LMA. "Dit verhoogt de efficiëntie aan onze zijde én bij de omgevingsdienst, en helpt om de omgang met het product goed te verankeren in de werkwijze."

Doelgericht toezicht

De rapportage toont hoeveel en wat voor afval de onderzochte instelling over een bepaalde periode heeft afgegeven. Hiervoor wordt geput uit gegevens in AMICE. Opvallende afwijkingen in afgegeven afvalstoffen kunnen een aanleiding zijn voor vragen. Zo levert dit product een bijdrage aan doelgerichte controles.

Probeer het ook

Gaat u op controle bij bedrijven of instellingen die als afvalproducent te boek staan? Alle reden om de voordelen van het LMA-product Risicoprofiel Afvalproducent in de praktijk te ervaren. Voor omgevingsdiensten is dit product geheel gratis.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit product? Neem contact op met Tjerk ter Veen, via tjerk.ter.veen@rws.nl of 06 11 52 62 99. Of met Remco Schoonenberg, via remco.schoonenberg@rws.nl of 06 21 14 99 10.