Nieuw beveiligingscertificaat AMICE

Gepubliceerd 14 juli 2023

Op 14 juli 2023 wordt er vanaf 12.00 uur technisch onderhoud gepleegd aan AMICE.

Tijdens dit onderhoud vervangen we het beveiligingscertificaat van AMICE. Het zal op dat moment in principe gewoon mogelijk zijn voor melders om gebruik te maken van AMICE en te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Actie ondernemen

Een kleine groep gebruikers moet wel actie ondernemen, omdat het certificaat door een andere uitgever wordt uitgegeven. Sommige melders die melden via software van derden moeten zelf het beveiligingscertificaat van de uitgever van het certificaat in hun eigen meldomgeving installeren. Het is ook mogelijk dat uw softwareleverancier dit doet. Uw softwareleverancier kan u vertellen of vervanging nodig is en hoe u dit kunt doen. Zodra dit certificaat beschikbaar is, kan dit vanuit de browser gedownload worden.

Meer informatie

Mocht u andere vragen of problemen hebben met melden ? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, 088 797 71 02, bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.