Melden VIHB-nummer vanaf 1 juli verplicht

Gepubliceerd 4 juli 2023

In 2022 heeft het LMA het melden van VIHB-nummers bij maandelijkse ontvangstmeldingen in AMICE geïntroduceerd. Deze wijziging was vooruitlopend op een verplichting die nog moest worden geïmplementeerd. Deze verplichting is per 1 juli 2023 ingegaan.

Vanaf nu moeten meldingen voor de ontvangst van gevaarlijke afvalstoffen zijn voorzien van het VIHB-nummer van de vervoerder(s).

De wijziging is op 17 februari 2023 in het Staatsblad (nr. 117) aangekondigd.

De datum van inwerkingtreding op 1 juli 2023 is aangekondigd in het staatsblad van 26 juni 2023 (nr. 233).