Melden met handelsregisternummer vanaf 1 oktober

Gepubliceerd 3 oktober 2022

Vanaf 1 oktober kunnen meldingen alleen nog worden gedaan met handelsregister-nummers. Het gaat daarbij zowel om de eerste ontvangstmeldingen als de afgiftemeldingen.

Het gebruik van handelsregisternummers.

Vanaf 1 oktober 2022 moeten bedrijven worden geïdentificeerd met behulp van het nummer waarmee zij bekend zijn in het handelsregister. In Nederland is dat het KvK-nummer. Wetgeving in Nederland verbiedt overheden nog te vragen naar naam, adres en woonplaatsgegevens van bedrijven die staan ingeschreven in het handelsregister.

Vanwege deze verplichting was het LMA genoodzaakt om de tot nu gebruikte bedrijfsnummers te vervangen door handelsregisternummers. Het meldsysteem AMICE is daarop aangepast.

Door deze wijziging was het nodig om de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen aan te passen. Dat is afgelopen mei gebeurd. Vanaf dat moment is het verplicht geworden om met handelsregisternummers te melden.
De overgangstermijn hiervoor loopt tot 1 oktober 2022. Op deze manier kregen melders de tijd om hun administratie op de nieuwe situatie voor te bereiden. Ook was er zo tijd om zo nodig aanpassingen aan de software aan te brengen.