LMA versterkt zicht op internationale afvalstromen

Gepubliceerd 18 april 2016

Het LMA heeft sinds kort direct toegang tot het EVOA-meldsysteem Terra. Dit is goed nieuws voor omgevingsdiensten die toezicht houden op internationaal opererende bedrijven. Voortaan kunnen wij u bij dit toezicht nog beter ondersteunen.

Afval dat wordt geïmporteerd, geëxporteerd of doorgevoerd, en dat onder de kennisgevingsplicht van EVOA valt, krijgt een registratie in Terra. Deze gegevens komen per definitie niet terug in AMICE. Dat maakt Terra tot een zeer relevante bron voor het toezicht op internationaal opererende bedrijven.

Gegevens koppelen

Eerst moest het LMA voor elke analyse een aanvraag doen bij de beheerder van Terra, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dankzij de directe toegang kunnen we de gegevens in Terra voortaan makkelijker koppelen aan die in AMICE. Dit versterkt onze mogelijkheden om analyses te maken en risicoprofielen op te stellen.

Voorbereidingsrapportage

‘In Terra worden EVOA-beschikkingen, transportmeldingen, ontvangstmeldingen verwerkingsmeldingen geregistreerd’, vertelt analist Remco Schoonenberg van het LMA. ‘Nu wij direct inzicht in deze gegevens hebben, kunnen we mogelijke risico’s nog beter in kaart brengen. Het verrijkt onze slagkracht, bijvoorbeeld bij het opstellen van een voorbereidingsrapportage.’