LMA-functie verhuist naar ministerie

Gepubliceerd 29 maart 2016

Het LMA bereidt zich dit jaar voor op een organisatorische transitie. Met ingang van 2017 wordt de Stichting LMA opgeheven. De LMA-functie wordt dan ondergebracht bij de dienst Leefomgeving van Rijkswaterstaat.

De dienst Leefomgeving zal door de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) ook worden aangewezen als meldinstantie. De opheffing van de Stichting LMA heeft vooralsnog geen gevolgen voor de inhoud van de LMA-functie. De dienstverlening blijft ongewijzigd.

Nieuw convenant

In de voorbije periode is er constructief overleg gevoerd tussen het LMA en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en IenM. Dit heeft geleid tot een convenant waarin de LMA-functie opnieuw gestalte krijgt. De genoemde partijen zullen dit ambtelijke akkoord in de loop van dit jaar bekrachtigen.

Ondersteuning OD’s

Ook als onderdeel van de dienst Leefomgeving blijft het LMA de omgevingsdiensten ondersteunen op weg naar een meer gestructureerde en risicogerichte werkwijze.