LMA Contactdag 7 oktober 2021

Gepubliceerd 22 september 2021

Zoals traditioneel elk najaar organiseren wij bij het LMA weer een LMA Contactdag. Op donderdag 7 oktober willen we u graag weer digitaal verwelkomen.

CE in de Praktijk

Om de thema’s goed tot hun recht te laten komen, bestaat de dag dit jaar uit 2 delen. Het ochtenddeel zal zich richten op de circulaire economie. Onze partners van de Technische Universiteit Delft zullen een introductie verzorgen over wat er allemaal mogelijk is wanneer u de gegevens uit AMICE toepast op een regio. Daarna gaan de aanwezigen samen met praktische vraagstukken aan de slag. Wat voor data heeft u als provincie nodig om de circulaire economie aan te jagen? Welke grondstoffenstromen willen gemeentes graag in kaart brengen? Dit en meer komt hier aan bod.

Dit deel van de LMA Contactdag sluiten wij af door ook onze eigen plannen op het gebied van circulaire economie uiteen te zetten. Niet alleen om te informeren, maar ook om u uit te nodigen gezamenlijk met ons deze uitdagingen aan te gaan.

Toezicht en handhaving

Na de lunchpauze begint het 2e deel van het programma. Dit draait om toezicht en handhaving in de afvalsector. Enkele Omgevingsdiensten zullen hier uitweiden hoe zij bulkbestanden gebruiken voor verbeterd toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de DCMR Milieudienst Rijnmond zullen ons hierin meenemen.

Daarna zullen onze collega’s uit Brabant aan de aanwezigen vertellen hoe zij de bulkdata van het LMA toepassen op hun eigen werkgebied. Het blijkt namelijk behoorlijk te lonen om volledige bronbestanden aan elkaar te knopen. Welke voordelen behalen zij hierdoor? Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt? De Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant en Midden- en West-Brabant komen ons hier meer over vertellen.

Ook dit deel van de dag neemt het LMA als laatste de microfoon over. Wij zullen u vertellen over de plannen rond het leveren van bulkdata aan omgevingsdiensten en inspectiediensten.

Aanmelden

Om aanwezig te zijn is het wel noodzakelijk om u in te schrijven. Dat kan door een mail te sturen naar rapportage@lma.nl. Het is belangrijk om hier aan te geven of u aanschuift in de ochtend en/of de middag. Dan zorgen wij daarna dat jullie de goede Microsoft Teams-links in jullie inbox ontvangen.

Wij hopen u graag op 7 oktober digitaal te kunnen ontvangen.