LMA contactdag 2015: mooie ambities voor 2016

Gepubliceerd 11 december 2015

Op 9 december 2015 heeft het LMA in Utrecht een LMA-contactdag georganiseerd.
Uit alle uithoeken van Nederland waren medewerkers van Omgevingsdiensten, gemeenten
en politie aanwezig. Een inspirerende dag met goede interactie over de weg die het LMA in 2016 samen met de Omgevingsdiensten in zal slaan.

Op de LMA-contactdag is de Routekaart gepresenteerd. Na deze presentatie was het tijd om in een pitch de Expedities aan middels een carrousel besproken werden. Medewerkers van de ODRA en de DCMR waren bereid gevonden om deze pitch te geven.

LMA contactdag 2015

Tijdens de workshops bleek dat veel Omgevingsdiensten de potentie onderkennen die nog nauwere samenwerking met het LMA kan hebben. Er deden zich interessante discussies voor over hoe dit te realiseren en hoe dit inhoudelijk vorm te geven.

Na de workshops waren meer dan 20 aanmeldingen voor de Expedities. Het LMA gaat begin 2016 aan de slag met de Omgevingsdiensten die zich hebben aangemeld. Samen optrekken is tenslotte van essentieel belang om Nederland gezonder, veiliger en eerlijker te maken.

Mocht u zich niet hebben ingeschreven en dat alsnog willen doen, of was u verhinderd om deel te nemen aan de LMA-contactdag: mail ons op routekaart@lma.nl.
Ook als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons op bovenstaande mailadres benaderen.

LMA contactdag 2015