Landelijk Meldpunt Afvalstoffen gaat over op eHerkenning (update)

Gepubliceerd 30 januari 2015

Voor het webportaal van AMICE hoeven geen speciale certificaten meer te worden aangevraagd en geïnstalleerd, waardoor AMICE eenvoudig vanaf verschillende platformen en met de moderne Internetbrowsers te gebruiken is. Daarnaast kunnen gebruikers eHerkenning ook gebruiken om in te loggen bij andere organisaties die aangesloten zijn op eHerkenning, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Omgevingsloket Online (OLO) en het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS).

Overgangsperiode

In maart 2015 stelt het LMA AMICE met eHerkenning beschikbaar, naast de huidige mogelijkheid om in te loggen met certificaten. Dan start ook direct de overgangsperiode van 3 maanden. Exacte datum in maart volgt nog,
Tijdens de overgangsperiode kan zowel met de huidige certificaten als met eHerkenning ingelogd worden op het webportaal. Maar als een gebruiker eenmaal over is op eHerkenning dan kan deze het certificaat niet meer gebruiken om in te loggen op de webportaal.

In juni 2015 eindigt de overgangsperiode en wordt de mogelijkheid om in te loggen met een certificaat afgesloten. Gebruikers kunnen dan alleen nog maar met eHerkenning inloggen op de webportaal van AMICE. Exacte datum volgt nog.

Consequenties voor alle gebruikers van AMICE

Alle gebruikers van AMICE hebben straks een eHerkenningsmiddel EH2+ en een machtiging voor de dienst AMICE nodig om in te kunnen loggen op het webportaal van AMICE. Zij moeten deze EH2+ middelen en machtigingen zelf regelen. Na afloop van de overgangsperiode kunnen gebruikers met de huidige certificaten niet meer inloggen op de webportaal van AMICE. Voor meer informatie over eHerkenningsmiddelen voor AMICE zie onze nieuwsbrief van december 2014.

Consequenties voor melders met eigen meldsoftware

In tegenstelling tot eerdere berichten hoeven melders die gebruik maken van eigen meldsoftware, hun meldsoftware niet aan te (laten) passen. Voor het melden met eigen software via de XML meldinterface van AMICE kunnen zij gebruik blijven maken van hun certificaten. Na de overgang op eHerkenning kunnen zij straks zelf via een nieuwe functie in het webportaal van AMICE nieuwe certificaten aanmaken en downloaden. Zij hoeven de certificaten dan niet meer aan te vragen bij het LMA. Voorwaarde is wel dat zij een eHerkenningsmiddel EH2+ hebben om in te loggen op de webportaal AMICE. Deze oplossing is ook afgestemd met onze klankbordgroep van softwareleveranciers eind 2014.