In juni wijzigt de Eural-codelijst

Gepubliceerd 2 april 2015

Op 1 juni 2015 wijzigt de Eural-codelijst. De verschillen met de huidige lijst zijn niet groot. Ze kunnen echter wel gevolgen hebben voor het melden in AMICE.

Nieuwe Eural-codes
De codelijst krijgt drie nieuwe codes. Dit zijn:

  1. 01 03 10* niet onder 01 03 07 vallend rood slib van de aluminiumproductie dat gevaarlijke
    stoffen bevat
  2. 16 03 07* metallisch kwik
  3. 19 03 08* gedeeltelijk gestabiliseerd kwik

Verandering bestaande Eural-code
Eural-code 06 13 03 verwijst straks niet meer naar ‘actieve kool’. Per 1 juni 2015 is deze code van toepassing op ‘zwartsel (carbon black)’.

Op dit moment onderzoeken wij de gevolgen van deze wijziging voor bestaande afvalstroomnummers. In onze volgende nieuwsbrief gaan wij hier verder op in. Bedrijven die de Eural-code 06 13 03 in hun melding gebruiken benaderen wij persoonlijk.

Vragen
Heeft u vragen over de gevolgen voor meldingen bij het LMA? Neem dan contact op met de helpdesk van het LMA (088) 797 71 02 (kies voor optie 1).
Voor vragen over de wijziging van de Eural-codes zelf, kunt u terecht bij helpdesk Afvalbeheer: (088) 797 71 02 (kies voor optie 3).