Jaarverslag LMA 2019

Gepubliceerd 20 juli 2020

De Jaarrapportage 2019 beschrijft in hoofdlijnen de resultaten en producten van het LMA. In deze jaarrapportage leest u hoeveel meldingen er worden gedaan. Ook de aanvragen van toegangsaccounts en verwerkersnummers en het afhandelen van vragen door de LMA helpdesk worden inzichtelijk gemaakt.

In 2019 vond onder andere de fysieke migratie naar andere servers voor het AMICE meldsysteem plaats. Er is met een groot aantal diensten samengewerkt aan verschillende projecten zoals de tactische analyse E-waste en samenwerking rond circulaire economie.

Natuurlijk gingen de normale werkzaamheden ook gewoon door. Er vond in Amersfoort een LMA Contactdag plaats waar uit het hele land vakmensen bij elkaar kwamen. De meldkamer en de helpdesk hebben vele vragen beantwoord en door onze adviseurs zijn er ook grote aantallen rapportages gemaakt. Dit en meer kunt u lezen in dit online magazine.