Jaarverslag LMA 2018

Gepubliceerd 26 juni 2019

Dit jaar presenteert het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor de derde keer de Jaarrapportage als online magazine. Alle activiteiten en projecten van het LMA in één magazine. Door op de link te klikken kunt U de jaarrapportage lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone.

Enkele hoogtepunten 2018

2018 is een jaar geweest waarin het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) veel bezig is geweest met de toekomstige ontwikkelingen. Zoals de Circulaire Economie en de rol die hierin voor ons is weggelegd. Wat er van ons en de melders anders wordt verwacht dan voorheen rond de Implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Afval.

Nieuwe of gewijzigde wetten

Dan is er natuurlijk ook nog de komst van de Omgevingswet en het aanpassen van het Besluit Melden bedrijfs- en gevaarlijk afval. Over deze onderwerpen heeft veel afstemming plaatsgevonden met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onze Stuurgroep.