Jaarverslag LMA 2013

Gepubliceerd 4 februari 2015

In dit jaarverslag leest u meer over de diverse activiteiten van het LMA in 2013.

U kunt lezen over de vorming van de omgevingsdiensten en wat dit betekent voor het LMA . Ook leest u meer over de samenwerking tussen de Omgevingsdienst Rivierenland en de overgang van de uitvoering van het LMA naar Rijkswaterstaat.

Het jaarverslag is beschikbaar als pdf.