Inzage in meldgegevens voor ontdoeners beschikbaar in AMICE

Gepubliceerd 9 september 2014
Vanaf 23 juli 2014 is het mogelijk om zonder account op de homepage van AMICE een beperkte set meldgegevens op te vragen. Ontdoeners kunnen op basis van een afvalstroomnummer en meldjaar inzage krijgen in de gegevens die over hun afvalstroom zijn gemeld.

Het betreft hier de volgende beperkte set:

  • type afval (Euralcode en omschrijving)
  • de voorgenomen wijze van verwerking
  • de hoeveelheid en het aantal vrachten per meldperiode (maand en jaar).

Deze gegevens zijn exporteerbaar naar Excel, en kunnen lokaal worden opgeslagen. Na het gebruik van de widget is er een zoekscherm beschikbaar voor het invoeren van aanvullende afvalstroomnummers.

Door het ter beschikking stellen van genoemde gegevens verwachten toezichthouders dat ontdoeners met hun verwerkers in gesprek gaan bij onjuistheden in de verwerking en/of meldingen van hun afvalstoffen. Het effect is een betere ‘sociale controle’ en een toename van de kwaliteit van de meldingen.
Het LMA heeft de afvalbranche in de voorfase betrokken bij de uitwerking van dit idee. De afvalbranche is voorstander van meer openheid richting de ontdoeners van het afval, mits er zorgvuldig wordt omgegaan met de bedrijfsgevoelige informatie in AMICE. Gegevens over de herkomst van het afval worden dan ook niet verstrekt.