Inschrijving voor de LMA Contactdag 2023 is geopend

Gepubliceerd 18 september 2023

Dit jaar organiseren wij weer een LMA Contactdag op locatie. Deze vindt plaats op 12 oktober bij Congresgebouw de Vereeniging in Utrecht.

De volgende thema's komen deze dag aan bod:

  • Landelijke Analyse Afval
    Samen met de ILT en verschillende omgevingsdiensten is er in de eerste helft van 2023 een analyse uitgevoerd. Door landelijk met meerdere instanties samen te werken, zijn meerdere databronnen beschikbaar en kunnen de ketens (bijvoorbeeld lithium) integraal in beeld gebracht worden. Op deze manier kunnen de krachten en de kennis gebundeld worden en kan de kennis naar een hoger niveau worden getild.
  • Circulaire Economie
    Het LMA heeft geïnventariseerd welke ontwikkelingen en wensen er zijn bij onze partners. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn vanuit het LMA om hier invulling aan te geven. We informeren u graag over de stand van zaken. Daarnaast zal een gastspreker u bijpraten over het landelijke beleid rondom circulaire economie.

Ga naar het inschrijvingsformulier voor de LMA Contactdag.

We kijken ernaar uit om u weer in groten getale te ontmoeten op 12 oktober in Utrecht.