Gevolgen wijzigingen wet- en regelgeving voor meldingen bij het LMA

Gepubliceerd 29 juni 2022

Er gaat de komende tijd het een en ander veranderen in de wet- en regelgeving voor meldingen bij het LMA. Hieronder vindt u een overzicht van de (verwachte) wijzigingen die relevant zijn voor het melden bij het LMA.

Wijziging Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen

Per 1 mei 2022 zijn wijzigingen van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen van kracht geworden. Dit heeft gevolgen voor het melden bij AMICE. Dit betreft de introductie van het melden met het Nieuw Handelsregister (NHR). Op een later tijdstip worden wijzigingen doorgevoerd aan het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, waardoor het melden van een vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen verplicht wordt (naar verwachting per 1 januari 2023).

Vanaf 1 oktober 2022: melden met handelsregisternummer verplicht

Het LMA moet aansluiten op het Nieuw Handelsregister (NHR). In de praktijk houdt dit in dat bedrijven niet meer melden met hun bedrijfsnummer, maar met hun handelsregisternummer (ook wel bekend als het KvK-nummer).

Hiervoor geldt een overgangsperiode tot 1 oktober 2022. In de praktijk houdt dit in dat vanaf september 2022 afvalstroomnummers met een KvK-nummer worden uitgegeven. Dit is enkel het geval voor nieuwe afvalstroomnummers. Oude afvalstroomnummers kunnen worden gemeld met maandelijkse ontvangstmeldingen.

Melden bij AMICE

Meldt u via software? Dan is het belangrijk dat die op tijd is aangepast.

Meldt u op ons webportaal via webformulieren? Zorg er dan voor dat u op tijd de handelsregisternummers verzamelt en aan nieuwe afvalstroomnummers koppelt (uiterlijk  vanaf september 2022). De meldperiode van september meldt u tot uiterlijk 28 oktober. Dit geldt ook voor de afgiftemeldingen.

Meldt u schriftelijk? Dan heeft u nieuwe meldformulieren nodig. Zorg ervoor dat u uiterlijk in september de nieuwe meldformulieren in huis heeft.

Vanaf 1 januari 2023 meldingsplicht vervoerder gevaarlijk afval

Op dit moment is de verwachting dat per 1 januari 2023 de wijzigingen van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen worden geïmplementeerd. Als gevolg hiervan moeten de vervoerders van gevaarlijk afval worden aangemeld via een maandelijkse ontvangstmelding. Dit kan door de VIHB-nummers met een komma van elkaar te scheiden. AMICE ondersteunt op dit moment al het melden van de vervoerders met behulp van VIHB-nummers.