Geslaagde terugkommiddag Strategische Quickscan

Gepubliceerd 22 juni 2018

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft op 14 juni 2018 een terugkommiddag “Strategische quickscan” georganiseerd. Dit gebeurde in Utrecht. Het grootste gedeelte (80%) van de Omgevingsdiensten in Nederland was op deze dag vertegenwoordigd.

De Strategische Quickscan is een document dat het LMA ieder voorjaar opstelt. Deze stelt het LMA op om de Omgevingsdiensten te ondersteunen in het bepalen van hun strategie. Dit met betrekking tot het thema afval. Het LMA beschikt over meldgegevens. Op basis hiervan worden landelijke en regionale trends en ontwikkelingen gepresenteerd.

Een abrupte afname van de afgifte van asbest in een bepaald werkgebied van een Omgevingsdienst? Of een snelle toename in de hoeveelheid van ontvangen teerhoudend asfalt voor een specifieke regio? De Strategische Quickscan presenteert deze ontwikkelingen. Dergelijke veranderingen kunnen aanleiding zijn om extra aandacht te besteden aan specifieke afvalstromen. Of aan branches waar deze afvalstoffen vrijkomen.

Ook worden er in de Strategische Quickscan signalen vermeld van stakeholders binnen afvalland. Input is geleverd door op opstellers van het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3). En medewerkers die nauw betrokken zijn bij de monitoring van afvalverwerking in Nederland.
Tijdens de terugkommiddag hebben de deelnemende Omgevingsdiensten waardevolle feedback gegeven. Om zo de strategische Quickscan in de toekomst nog verder te verbeteren.

Ook was er ruimte om ervaringen over de implementatie van de Strategische Quickscan onderling te delen. En er is gediscussieerd over hoe de opdrachtgevers van Omgevingsdiensten nog meer informatie-gestuurd moeten gaan denken.

Een geslaagde middag

Meerdere Omgevingsdiensten gaven aan dat ze op basis van de Strategische Quickscan van afgelopen jaar overtredingen van wet- en regelgeving op het spoor zijn gekomen. Mede dankzij de input van de terugkommiddag, kan het LMA de Strategische Quickscan nog verder verbeteren om nog meer misstanden aan het licht te brengen en Omgevingsdiensten nog verder te ondersteunen in hun werk.