Gepland onderhoud 22 februari 2022

Gepubliceerd 17 februari 2022

Op 22 februari wordt er door de externe eHerkenning leverancier van 05:30 tot 06:30 uur gepland onderhoud uitgevoerd op onze infrastructuur. Wij willen u hier middels dit bericht graag over informeren.

Tijdens dit onderhoud zal er een onderbreking plaatsvinden in de beschikbaarheid van onze dienstverlening.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk om de stabiliteit en veiligheid van de netwerkinfrastructuur op het gewenste niveau te houden. Door de aard van de onderhoudswerkzaamheden is het niet mogelijk om het onderhoud uit te voeren zonder onderbreking van de dienstverlening.

Wanneer wij van de externe leverancier te horen krijgen dat het onderhoud afgerond is brengen wij u hiervan op de hoogte.