Gegevens LMA in Inspectieview Milieu

Gepubliceerd 18 mei 2016

De meldgegevens van het LMA zijn voortaan ook te vinden in het portaal Inspectieview Milieu. Dit is een virtueel dossier waarin toezichthouders informatie over inspectieobjecten kunnen raadplegen.

Inspectieview Milieu ondersteunt toezichthoudende organisaties bij het uitwisselen van informatie, zodat zij beter met elkaar kunnen samenwerken. Juist binnen het milieutoezicht is dit van belang, omdat hier veel verschillende overheidsinstanties bij betrokken zijn.

Resultaten van inspecties

De informatie in Inspectieview Milieu is afkomstig van organisaties die hun data beschikbaar stellen. Het gaat onder meer om resultaten van inspecties. Inspectieview Milieu geeft toezichthouders inzicht in het handelen van andere instanties én helpt ze beter voorbereid op pad te gaan.

Met partners ontwikkeld

Inspectieview Milieu is ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving, in nauw overleg met de DCMR, omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ), het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Inspectieview Milieu, of over de toegang tot het virtuele dossier? Kijk hiervoor op de website van Rijksinspecties.