Gebruikscijfers AMICE 2019

Gepubliceerd 21 april 2020

Binnen het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende instrumenten zoals meldapplicaties. De helpdesk van het LMA valt hier ook onder.

Bezoekersaantallen LMA.nl

Voor het aantal bezoeken aan onze website, geldt een fikse toename. In 2018 werd de website lma.nl nog 98 duizend keer bezocht, in 2019 is dit meer dan 120 duizend.

LMA.nl paginaweergaven 2019

Zoals te verwachten is het melden van afval verantwoordelijk voor een groot percentage hiervan. Ook de naslagpagina's voor nummers en codes en de technische toelichting van AMICE doen het erg goed.

Helpdesk vragen

Voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) geldt dat het aantal beantwoordde vragen in 2019 hoger ligt dan in 2018. Er doet zich een toename voor van 14%, naar in totaal 2.950 vragen in 2019.

Grafiek Helpdeskvragen 2019

De gebruikers waarderen de beantwoording van de vragen met een 7,0 als cijfer. Bij de positieve punten komt de inhoudelijke kennis en snelle reacties naar voren.
Als het gaat om leerpunten in de dienstverlening van de Helpdesk van het LMA, blijkt dat er behoefte is aan ruimere openingstijden. Hier zal later in 2020 ook gehoor aan worden gegeven, door ook in de middag bereikbaar te zijn.