Gebruikersoverleg met leveranciers van meldsoftware

Gepubliceerd 1 juli 2019

Zoals eerder bericht op lma.nl gaat Rijkswaterstaat per 1 december 2019 de oude TLS protocollen TLS 1.0 en 1.1 niet langer ondersteunen en in AMICE uitschakelen. Rijkswaterstaat zal uitsluitend nog de veilige cipher suites ondersteunen. Om dit proces gemakkelijker te laten verlopen organiseerde het LMA op 28 juni 2019 een gebruikersoverleg voor leveranciers van meldsoftware.

Bijeenkomst in Utrecht

Tijdens deze ochtend hebben onze adviseurs de komende veranderingen voor de aanwezigen gepresenteerd. Niet alleen de komende updates aan het beveiligingsbeleid van Rijkswaterstaat kwamen aan bod. Ook nieuwe wet- en regelgeving had een prominente plek op de agenda. De Omgevingswet, Europese kaderrichtlijn EKR 2018/851/EU en verplicht gebruik van het Nationaal Handels Register komen er allemaal aan. Dit vertaalt zich dan ook weer naar mogelijke wijzigingen aan het Koppelvlak.

Ophalen wensen software leveranciers

Om een verandering zoals deze goed te laten verlopen is het natuurlijk voor Rijkswaterstaat belangrijk om te weten wat de softwareleveranciers nodig hebben. Dit was ook het voornaamste doel van dit overleg. De aanwezigen in de zaal maakten dan ook uitgebreid gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Deze vragen draaiden vooral om praktische implicaties van de veranderende wetgeving en hoe hier mee om te gaan. Het primaire doel van deze bijeenkomst was dan ook om de softwareleveranciers te informeren en feedback op te halen.

Volgende bijeenkomst

Het doel van de volgende bijeenkomst zal het beantwoorden van deze vragen zijn. Hoe heeft Rijkswaterstaat de nieuwe eisen uit de nieuwe wet- en regelgeving vertaald heeft en wat de implicaties zijn voor de softwareleveranciers. Wij verwachten in het laatste kwartaal van 2019 deze bijeenkomst te organiseren.