Expeditie ‘quickscan’ gaat van start

Gepubliceerd 21 maart 2016

22 maart is de aftrap van een nieuwe LMA-expeditie, gericht op het ontwikkelen van een strategische quickscan. De deelnemers aan de expeditie ontmoeten elkaar in Utrecht. Meedoen? U kunt nog steeds aansluiten bij deze expeditie.

De strategische quickscan helpt omgevingsdiensten snel risicovolle branches en afvalstromen in kaart te brengen. Tijdens de startbijeenkomst duiken de deelnemers meteen de diepte in. Samen brengen ze hun ervaringen met afvalstromen en branches die een risico vormen in kaart.

Uitgelezen kans

Acht omgevingsdiensten hebben zich inmiddels voor deze expeditie aangemeld. De expeditie biedt daardoor uitzicht op een mooi resultaat. Daarnaast is het voor de deelnemers een uitgelezen kans om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Nieuw product

Doel van de expeditie is een strategische quickscan te ontwikkelen als gestandaardiseerd product van het LMA. Het LMA stelt deze dan vrij beschikbaar voor omgevingsdiensten. In mei wordt de eerste tussenrapportage van de expeditie verwacht. Aan de hand hiervan kunnen deelnemers hun jaarplannen voor 2017 optimaliseren.

Meedoen?

In de komende weken kunt u zich nog bij deze expeditie aansluiten. Neem contact op met Tjerk ter Veen, via tjerk.ter.veen@rws.nl of 06 11 52 62 99. Of met Remco Schoonenberg, via remco.schoonenberg@rws.nl of 06 21 14 99 10.