Expeditie MPI’s met verrassende resultaten afgerond

Gepubliceerd 4 november 2016

De LMA-expeditie die zich concentreert op zogeheten meldingsplichtige inrichtingen (mpi’s) is afgerond. De expeditie leverde verrassende resultaten op.

Hoe beter meldingsplichtige instellingen zichtbaar worden in AMICE, hoe waardevoller deze database voor omgevingsdiensten wordt. Dat was het vertrekpunt van de expeditie. Deelnemers aan de expeditie speurden in AMICE naar bedrijven die niet (volledig) voldoen aan hun meldplicht.

Verrassend inzicht

De inspanningen van de deelnemers en het LMA leverden een verrassend inzicht op: veel bedrijven gaan verkeerd om met het melden van de herkomstlocatie van afval. Dit is waardevolle handhavingsinformatie, waar alle omgevingsdiensten hun voordeel mee kunnen doen.

Vergunningen

De expeditie stuitte ook op bedrijven die niet over de juiste vergunningen beschikten. Dit leidde direct tot handhavend optreden van de betrokken dienst.

Stroomschema meldingsplicht

Een ander resultaat van de expeditie is een overzichtelijk stroomschema waarmee snel kan worden bepaald of er bij een organisatie sprake is van meldingsplicht in AMICE. Handig en direct toepasbaar in de praktijk. Bekijk een eerste demoversie van dit stroomschema (pdf, 300 kB).

Deelnemers

De resultaten van de expeditie kwamen tot stand met dank aan een groeiend aantal omgevingsdiensten. De deelnemers: de Gelderse omgevingsdiensten, Zuid-Oost Brabant, Brabant Noord, RUD Drenthe, FUMO, West-Holland, Zuid-Holland Zuid en RUD Zeeland. Het LMA dankt alle deelnemers hartelijk voor hun inzet.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze expeditie? Neem contact op met: