Eerste LMA Summer Session toont mooie ambities

Gepubliceerd 17 juli 2015

De eerste van drie LMA Summer Sessions heeft een mooi resultaat opgeleverd. Medewerkers van diverse omgevingsdiensten wisselden op donderdag 16 juli in Zwolle van gedachten over het LMA. Daarbij onderstreepten zij het belang van de bijdrage die het LMA kan leveren aan de omgevingsdiensten.

De middag werd geopend door gastheer Gerard Nieuwe Weme, directeur van omgevingsdienst Groningen en bestuurslid van het LMA. Hierna verzorgde directeur Fred Doeleman een presentatie over de ambities van het LMA. Vervolgens gingen de aanwezigen in groepjes uiteen, om de mogelijkheden voor hechtere samenwerking verder te bespreken.

Een echte zomersessie
De groepsdiscussies leverden interessante aanknopingspunten voor het vervolg op. De aanwezigen waren het erover eens dat het waardevol is om de rol van het LMA te vergroten. Zodoende kon er na afloop in de heerlijke zomerzon worden geproost op mooie ambities en het welslagen van een echte zomersessie.

Praat mee!
De LMA Summer Session in Zwolle was de eerste in een reeks van drie. De andere twee sessies vinden plaats op dinsdag 21 juli in Utrecht en donderdag 6 augustus in Vught, beide keren in de middag. Werkt u bij een omgevingsdienst en wilt u aanwezig zijn? U bent van harte welkom – wij horen graag van u persoonlijk hoe het LMA u van dienst kan zijn. Stuur uw aanmelding naar zomer@stichting-lma.nl.

Een korte bloemlezing
‘De samenleving veilig houden vergt meer dan brandblussers controleren. Een sterke informatiepositie is cruciaal. Het LMA kan de omgevingsdiensten daarbij helpen.’

‘Het is voor omgevingsdiensten waardevol om in de keten te kunnen kijken. Het LMA kan van meerwaarde zijn door deze gegevens te ontsluiten.’

‘Als het LMA kan helpen goede risicoanalyses te maken, dan versterkt dat de positie van omgevingsdiensten richting opdrachtgevers.’

‘Een goede informatiepositie voorkomt ad hoc opereren, zodat je meer kunt doen dan reageren op incidenten.’

‘Voor de nabije toekomst is het van belang dat het LMA en de omgevingsdiensten met elkaar afstemmen waar in het proces behoefte is aan welke inhoud.’

‘Laten we samen werken aan zoveel mogelijk meldingsplichtige instellingen in AMICE. Dat is niet alleen in ons gezamenlijk belang, maar ook in dat van de samenleving.’

‘Elke omgevingsdienst zit in een eigen fase van de transitie naar werken met risico-analyses op basis van bedrijfsdoelen. De opdracht voor het LMA is om elke omgevingsdienst op de juiste manier te ondersteunen. Als je elkaar kent en weet te vinden, dan wordt dat mogelijk.’