Belangrijke informatie voor XML-melders

Gepubliceerd 16 januari 2018

Op donderdag 18 januari 2018 van 18:00 tot 22:00 uur is er technisch onderhoud aan AMICE. Tijdens dit onderhoud zal ook het servercertificaat van AMICE worden vervangen.
In principe belemmert dit melders niet om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Een kleine groep gebruikers van het koppelvlak voor het melden moet wel actie ondernemen. Zij moeten zelf of door hun softwareleverancier een rootcertificate van de AMICE-server in hun eigen meldomgeving installeren. Dit kunt u hier downloaden.

Mocht u nog vragen hebben of problemen hebben met melden dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, 088-797 71 02 (bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 uur).