Woordenlijst

c
f
j
k
q
u
y
z
*

Eerste ontvangstmelding

Euralcode

GN-code

Handelaar

Handelsregisternummer

Inrichting

Inrichtingencode

Inzamelaar

Inzamelaarsregeling

Locatie van bestemming