Widget

Op deze pagina kunt u de widgets kiezen die u wilt zien op de welkomstpagina. Zodra u een widget met een vinkje aan- of uitzet, legt AMICE dat direct vast. De widget is direct zichtbaar zodra de welkomstpagina opent. Er staan maximaal 4 widgets op de welkomstpagina. Er zijn aparte widgets voor melders en voor handhavers.

Vorige meldperiode gemeld [melder]

In deze widget staan de inrichtingencodes waarvoor u een machtiging heeft om meldingen te doen. Hiermee ziet u gelijk of u al een melding deed voor de afgelopen periode. AMICE toont de informatie per inrichtingencode. Als u al een melding deed, staat er een vinkje. Als dat niet het geval is staat er een streepje. Via Meld nu gaat u direct naar het meldscherm om een melding te doen voor één van de inrichtingen.

Raadplegen of corrigeren afvalstroomnummer [melder]

Deze widget toont de laatste 10 afvalstroomnummers waar iemand een actie mee uitvoerde. Voor elk afvalstroomnummer ziet u de actie die plaatsgevonden heeft. Het overzicht toont voor een afvalstroomnummer of:

  • er een melding in het systeem zit (‘Melding’),
  • een wijziging heeft plaatsgevonden (‘Gemuteerd’),
  • het afvalstroomnummer is verwijderd (‘Verwijderd’)
  • het afvalstroomnummer vervallen is (‘Vervallen’).

U kunt op het grijze pijltje aan de rechterkant naast het afvalstroomnummer klikken. AMICE vult dan automatisch het invoerveld in de widget met dat afvalstroomnummer. Klikt u op de knop Raadplegen of corrigeren dan gaat u direct door naar het gelijknamige scherm. AMICE toont de betrokken afvalstroomgegevens.

Openstaande technisch afgekeurde meldingen [melder]

Deze widget toont de technisch afgekeurde meldingen. Dit zijn meldingen die nog open staan waarvoor u mogelijk een rappel ontvangt. Met de knop Toon overzicht gaat u naar het Technisch Afgekeurde Meldingen scherm. AMICE toont de betreffende technisch afgekeurde meldingen.

Profiel [melder]

De profiel widget toont belangrijke berichten die betrekking hebben op AMICE, uw account in AMICE en het LMA. Zo vindt u hier onder andere of:

  • uw certificaat binnenkort verloopt
  • Voor alle aan u gekoppelde inrichtingen al een melding in het systeem staat voor de betreffende periode

Met de knop Open profiel gaat u direct naar uw AMICE profiel en instellingen.

Meldgedrag [Handhaver]

Deze widget toont de aan uw profiel gekoppelde te handhaven inrichtingen. U kunt zien welke inrichtingen er nog geen melding gedaan hebben voor de afgelopen meldperiode. Zijn er geen specifiek gekoppelde inrichtingen? Dan telt AMICE de inrichtingen die binnen uw provincie nog niet hebben voldaan aan de meldplicht voor de afgelopen meldperiode. Klik op de knop Open rapport meldgedrag om direct naar de rapportage meldgedrag inrichting per periode te gaan. Hier staat gedetailleerdere informatie over het meldgedrag per inrichting.

Raadplegen of corrigeren afvalstroomnummer [Handhaver]

Deze widget toont de laatste 10 afvalstroomnummers waar iemand een actie op uitvoerde. Voor elk getoond afvalstroomnummer ziet u de actie die plaatsgevonden heeft. Van een afvalstroomnummer staat er of:

  • een wijziging heeft plaatsgevonden (‘Gemuteerd’) of dat
  • het afvalstroomnummer is verwijderd (‘Verwijderd’).

U kunt het grijze pijltje aan de rechterkant naast het afvalstroomnummer aan klikken. AMICE vult dan automatisch het invoerveld in de widget met dat afvalstroomnummer. Klikt u op de knop Raadplegen of corrigeren dan gaat u direct door naar het gelijknamige scherm. AMICE toont de betrokken afvalstroomgegevens.

Openstaande technisch afgekeurde meldingen [Handhaver]

Deze widget toont welke te handhaven inrichtingen nog openstaande technisch afgekeurde meldingen hebben. AMICE voegt hier het aantal inrichtingen dat specifiek aan uw account is gekoppeld nog aan toe. Klik op de knop Toon meldingen om direct naar het scherm met de technisch afgekeurde meldingen gaan. AMICE toont alle betrokken meldingen.

Profiel [Handhaver]

De profiel widget toont belangrijke berichten die betrekking hebben op AMICE en het LMA. Met de knop Open profiel gaat u direct naar uw AMICE profiel en instellingen.