Help bij kolommen selecteren

Kolommen selecteren

Via 'Klik hier om een nieuwe kolom te voegen' opent een submenu met alle beschikbare kolommen. Selecteer een kolom om die aan de selectie toe te voegen.

Bepalen van de volgorde van de kolommen

De volgorde van selecteren is ook de volgorde waarin ze in de resultatenset staan. Wilt u toch nog de volgorde aanpassen? Klik dan op het pijltje dat voor de kolom staat die u wilt verplaatsen. Kies hierna 1 van de opties. De keuze ‘aggregeer functie’ maakt een optelsom van de gevraagde gegevens in deze kolom. Het veld sortering staat daardoor ook aan. Vul daar de gewenste sortering in. Klik op simpel om de aggregeer functie weer uit te zetten.

Sorteren

Het is mogelijk om de resultatenset te sorteren. Hiermee verandert de volgorde waarin het rapport de kolommen toont. Klik daarvoor op de waarde 'Niet gesorteerd' die achter het te sorteren veld staat. Het is mogelijk om op deze manier ook op meerdere kolommen te sorteren. Als u op meerdere kolommen sorteert dan wordt eerst op de bovenste te sorteren kolom gesorteerd.

Het sorteren van één of meerdere kolommen zorgt vaak dat een query langer duurt.