Help bij gegevensset meldgegevens

'Meldgegevens' is de meest gangbare gegevensset. Gebruik deze set om inzicht te krijgen in de afvalstromen zoals de meldingsplichtige inrichting deze meldde. Het overzicht bevat de meest actuele meldgegevens (inclusief door het LMA doorgevoerde mutaties) en alleen meldgegevens die technisch akkoord zijn.

Waarvoor is deze set te gebruiken?

Deze gegevensset geeft onder andere inzicht in:

  • De afvalstromen per meldperiode per ontdoener
  • De afvalstromen per meldperiode per locatie van herkomst
  • De afvalstromen per meldperiode per verwerker
  • Afvalstromen geaggregeerd per meldperiode per Euralcode
  • Afvalstromen geaggregeerd per meldperiode per Verwerkingsmethode

Waarvoor is deze set niet te gebruiken?

Deze gegevensset is minder bruikbaar om inzicht te krijgen in het meldgedrag. Zoals:

  • Deed de melder op tijd zijn melding
  • Is de melding technisch akkoord
  • Wanneer en welke gebruiker een melding deed

Gebruik hiervoor de gegevensset 'Meldgedrag'.

In de categorie ‘gevaarlijk afval’ ook de Euralcode zien? Kies dan de volgende opties:

Ontvangstmeldingen/Afvalstof/Gevaarlijk Afval? (Ja/Nee) of voor afgiftemeldingen: Afgiftemeldingen/Afvalstof/Product/Gevaarlijk Afval? (Ja/Nee)

Detailinformatie van de beschikbare velden

In de Tabel bij gegevensset meldgegevens in de Flexibele Querytool (pdf, 190 kB) staan alle beschikbare velden van deze gegevensset.