Help bij gegevensset meldgedrag

Deze gegevensset geeft inzicht in het meldgedrag van melders. Het bevat alle meldpogingen die zijn goed- en afgekeurd. Van alle meldpogingen bevat het ook aanvullende gegevens. Zoals de gegevens van de meldingsplichtige inrichting, accounthouder, meldmoment en wijze van melden.

In deze gegevensset zijn zowel de goedgekeurde als de afgekeurde meldingen beschikbaar. Houd hiermee rekening bij het opgeven van de criteria.

Waarvoor bruikbaar?

Deze gegevensset is onder andere geschikt voor de volgende overzichten:

  • Hoe is de melding gedaan (XML of via het web formulier)
  • Is een melding goedgekeurd of afgekeurd
  • Welke gebruiker heeft de melding gedaan, wanneer en is deze melding goedgekeurd of afgekeurd
  • Welke foutmeldingen zijn er teruggekoppeld naar de melder en hoe
  • Is de inzamelaarsregeling juist toegepast

Waarvoor niet bruikbaar?

Deze gegevensset is minder bruikbaar om:

  • Inzicht te krijgen in de afvalstromen.
  • Balansen op te stellen

Gebruik hiervoor de gegevenssets 'Meldgegevens' en 'In en uitgaande gemelde stromen'.

In de categorie ‘gevaarlijk afval’ ook de Euralcode zien? Kies dan de volgende opties:

Ontvangstmeldingen/Stamgegevens (alleen EOM)/Afvalstof/Gevaarlijk Afval? (Ja/Nee). Voor afgiftemeldingen: Afgiftemeldingen/Afvalstof/Gevaarlijk afval? (Ja/Nee)