Help bij gegevensset in- en uitgaande gemelde stromen

Deze gegevensset geeft inzicht in:

  • De wijze van transport van de afvalstromen van en naar een locatie
  • De wijze van verwerken van deze afvalstromen

Dit gebeurt op basis van de gemelde gegevens en het door de gebruiker opgegeven adres.

Het is met deze gegevensset niet mogelijk om op verwerkersnummer te selecteren. Dit kan alleen op adresgegevens.

Vraag in het overzicht per maand en per jaar de volgende (geaggregeerde) gegevens op:

  • inkomende kilo's en vrachten (eventueel per Euralcode, per verwerkersmethode en per locatie van Herkomst)
  • uitgaande kilo's en vrachten (eventueel per Euralcode, per verwerkersmethode en per locatie van bestemming
  • interne stromen en contante poortklanten (herkomst locatie onbekend) (eventueel per Euralcode, per verwerkersmethode)

Waarvoor is deze set niet te gebruiken?

Deze gegevensset is minder bruikbaar om:

  1. Inzicht te krijgen in de gegevens van afvalstromen op afvalstroomnummerniveau.
  2. Inzicht te krijgen in het meldgedrag van de melder op verwerkersnummerniveau.
  3. Inzicht te krijgen in ontdoeners, afnemer, inzamelaars, handelaars, bemiddelaars, enz.

Gebruik voor optie 1 en 3 de gegevensset meldgegevens, voor optie 2 de gegevensset meldgedrag.

In de categorie 'gevaarlijk afval' ook de Euralcode zien? Kies dan de volgende opties:

Ontvangstmeldingen/Afvalstof/Gevaarlijk Afval? (Ja/Nee) of voor afgiftemeldingen: Afgiftemeldingen/Afvalstof/Product/Gevaarlijk Afval? (Ja/Nee)

Voor uitgaande stromen: uitgaande stromen/afvalstof (uit)/gevaarlijk afval ? (ja/nee)
en kies voor interne stromen/contante poortklanten de selectie: interne stromen/contante poortklanten/afvalstof (Contante poortklanten/intern/gevaarlijk afval ? (Ja/nee)