Help bij exporteren naar Excel

Downloaden in Excel

Na het uitvoeren van een query is het mogelijk deze te downloaden in Excel. Gebruik hiervoor de knop Download in Excel.

Op een Excel-blad passen 64000 regels. Dit is daarom ook het maximaal aantal regels dat met een query op te vragen is.