Help bij condities opgeven

Condities opgeven

Geef in het vak 'Condities' de voorwaarden op waaraan de (meld)gegevens in de resultatenset moeten voldoen. Geef bijvoorbeeld op voor welke inrichting AMICE de meldgegevens moet tonen of over welk meldjaar.

Het selecteren van een conditie werkt op dezelfde manier als een kolom selecteren. Hierna kunt u de conditie afmaken. Bijvoorbeeld:

  • Wilt u de gegevens van het afvalstroomnummer 080021234567 inzien? Vul dit afvalstroomnummer in op de positie waar nu nog de tekst Voer waarde in staat.
  • Wilt u alle gegevens inzien waarbij het afvalstroomnummer begint met 08002? Kies eerst de waarde Begint met op de positie waar nu nog Is gelijk aan staat. Vul hierna de waarde 08002 in op de positie waar nu nog Voer waarde in staat.
  • De waarde van twee velden vergelijken is ook mogelijk. Wilt u bijvoorbeeld dat het postcodegebied van de ontdoener gelijk is aan de locatie van herkomst? Selecteer dan eerst het veld Postcode van de ontdoener. Klik hierna met de CTRL knop ingedrukt, op de tekst Voer waarde in. Hier heeft u vervolgens de mogelijkheid om de postcode van de locatie van herkomst te selecteren.

Standaard toont AMICE, na uitvoeren van de query, alle gegevens die aan alle in dit vak opgegeven condities voldoen.

Conditiesoorten

U kunt de volgende conditiesoorten gebruiken:

  • is gelijk aan: Geeft alle records die exact voldoen aan de opgegeven waarde.
  • begint met: Geeft alle records waarbij de waarde begint met de opgegeven karakters. Zodra u alle afvalstroomnummers wilt zien die beginnen met 09, 10, 11 en 12 dan volstaat het niet om de conditie Begint met 09 op te geven.
  • bevat: Geeft alle records waarin de opgegeven waarde voorkomt. Zoekt u bijvoorbeeld op 'blie' dan krijgt ook het record met de waarde 'bladiblie'.
  • zit in de lijst: Geeft alle records die aan één van de opgegeven condities voldoen. Elke conditie moet tussen quotes worden gezet en gescheiden worden met een komma, bijvoorbeeld '1','2'.
  • is leeg: Geeft alle records waarbij het betreffende veld leeg is.
  • is niet leeg: Geeft alle records waarbij het betreffende veld gevuld is.