Specialisten: massabalans autodemontagebedrijven

Introductie

In samenwerking met het brancheteam autodemontagebedrijven ontwikkelde het LMA de 'Massabalans autodemontagebedrijven'. Hiermee kunt u voor de belangrijkste afvalstromen controleren of demontagebedrijven de voorschriften uit het Activiteitenbesluit naleven. En uiteraard of zij verantwoord omgaan met hun afvalstoffen.

Doel

De Massabalans stelt u in staat om de opgegeven hoeveelheid afvalstoffen af te zetten tegen de verwachte hoeveelheid. U kunt de verwachte hoeveelheid berekenen aan de hand van RDW-gegevens en kentallen van Auto Recycling Nederland. Deze kunt u vervolgens afzetten tegen de LMA-meldgegevens in AMICE. Tijdens deze training leert om te gaan met de Massabalans autodemontagebedrijven.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor handhavers van autodemontagebedrijven. Basiskennis van AMICE en van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen is nodig. Belangrijk is dat u beschikt over een e-Herkenningsmiddel met minimaal niveau 2+ en toegang tot AMICE.

Resultaat

  • Inzicht in de waarde van meldgegevens in AMICE in relatie tot het toezicht op autodemontagebedrijven.
  • Kennis van gegevens die u wel of niet in AMICE kunt vinden.
  • In staat om de Massabalans autodemontagebedrijven te gebruiken en uitkomsten te interpreteren.

Programma

Tijdens de training krijgt u uitleg over de meld- en registratieverplichtingen van autodemontagebedrijven, inclusief de belangrijkste uitzonderingen. Aan de hand hiervan kunt u de waarde van meldgegevens beter inschatten. Uiteraard bevat de training ook een demonstratie van de Massabalans en gaat u zelf met de tool aan de slag. U krijgt de kans massabalansen te maken over bedrijven binnen uw toezichtsgebied. Tijdens de training is volop gelegenheid voor discussie en uitleg.

Trainingsdata

Deze training vindt plaats op:

  • Dinsdag 23 mei 2017
  • Dinsdag 28 november 2017

De training start om 09.30 uur en duurt tot 12.30 uur. De training vindt plaats bij Rijkswaterstaat in gebouw Westraven te Utrecht.

Nu gratis inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze training? Dat kan via de volgende link: inschrijven.
Deelname is gratis voor medewerkers van omgevingsdiensten.

Een vraag over deze training? Stel hem gerust aan Hans Neele, via hans.neele@rws.nl of 06 21 14 99 06.