Specialisten: E-PRTR

Introductie

Samen met Kenniscentrum InfoMil heeft het LMA een tool ontwikkeld ter ondersteuning van het Integraal PRTR-verslag. De tool structureert gegevens uit AMICE, voor een eenvoudige vergelijking met het onderdeel afval van het Integraal PRTR-verslag.

Doel

De training richt zich op het juiste gebruik van de tool. Gebruikers moeten onder meer rekening houden met de beperkingen van de meldsystematiek zoals vastgelegd in het Besluit melden. En met de beperkingen van de gegevens uit AMICE.

Voor wie

Deze training is aan te vragen voor medewerkers (vergunningverleners en handhavers) van omgevingsdiensten die PRTR-verslagen beoordelen. Basiskennis van het Besluit en van het meldsysteem AMICE is gewenst, maar is geen vereiste. Belangrijk is dat u beschikt over een e-Herkenningsmiddel met minimaal niveau 2+ en toegang tot AMICE.

Resultaat

  • In staat om de tool op de juiste wijze te gebruiken.
  • In staat om de resultaten van de tool te interpreteren.
  • Kennis van de waarde van meldgegevens in AMICE voor het onderdeel afval in het Integraal PRTR-verslag.
  • Inzicht in het soort gegevens dat AMICE wel en niet bevat.

Programma

Tijdens de training krijgt u uitleg over de meld- en registratieverplichtingen in AMICE en de belangrijkste uitzonderingen daarop. Uiteraard is er een demonstratie van de LMA-tool en gaat u zelf met de tool aan de slag. U gaat aan de slag met cases uit de praktijk, ook uw eigen.