Contactpersonen: verwerkersnummers, signaleringen en mutaties

Introductie

Deze training verschaft contactpersonen inzicht in vastgestelde procedures en achterliggende regelgeving. Het Besluit melden verplicht afvalverwerkende inrichtingen hun ontvangsten en afgiften van afvalstoffen te melden bij het LMA. Om het meldproces goed te laten verlopen, werkt het LMA samen met contactpersonen bij Omgevingsdiensten.

Doel

Met de kennis van deze training kunnen contactpersonen:

 • aanvragen van verwerkersnummers
 • signaleringen over het te laat of onvolledig melden (afgekeurde meldingen)
 • verzoeken om mutaties

op juiste en efficiënte wijze afhandelen.

Voor wie

Deze training is aan te vragen voor contactpersonen van het LMA die op de hoogte zijn van de verplichtingen uit het Besluit melden en de werking van AMICE. Belangrijk is dat u beschikt over een e-Herkenningsmiddel met minimaal niveau 2+ en toegang tot AMICE.

Resultaat

 • Kunnen bepalen of een afvalverwerkende inrichting haar ontvangsten en afgiften van afvalstoffen moet melden aan het LMA.
 • Informatie over het te laat of onvolledig melden (afgekeurde meldingen) weten te vinden.
 • De mogelijkheden voor het muteren van meldgegevens kennen.
 • Bekend zijn met procedures voor het afhandelen van aanvragen van verwerkersnummers.
 • Signaleringen over het te laat of onvolledig melden (afgekeurde meldingen) en verzoeken om mutaties.

Programma

De training behandelt onder meer:

 • Welke afvalverwerkende inrichtingen wel en niet moeten melden in AMICE.
 • Welke meldgegevens mogen worden gewijzigd.
 • Hoe in AMICE meldgedrag, afgekeurde meldingen, niet herstelde meldingen en doorgevoerde mutaties kunnen worden achterhaald.

Ook is aandacht voor de procedures die gelden bij het toekennen van verwerkersnummers en het afhandelen van signaleringen en mutatieverzoeken. Tijdens de training is volop gelegenheid voor discussie en uitleg en u kunt eigen casuïstiek inbrengen