Routekaart

In 2016 wil het LMA de samenwerking met de Omgevingsdiensten nog verder intensiveren om de handhaving effectiever en kostenbesparender te maken. Wij zijn er van overtuigd dat we Omgevingsdiensten kunnen helpen in het versterken van hun informatiepositie, om Nederland veiliger, schoner en eerlijker te maken.

Om inzichtelijk te maken hoe deze ambitie waar moet worden gemaakt, is er een routekaart opgesteld. Een routekaart met informatie over de weg die het LMA wil gaan in slaan samen met de Omgevingsdiensten. Deze routekaart en de expedities vormen de stabiele basis om in 2016 vol enthousiasme aan de slag te gaan.

Bekijk de Routekaart:

Routekaart