Taktische Quickscan

Introductie

Welke bedrijven brengen binnen een regio of binnen een branche het grootste risico met
zich mee? In deze expeditie ontwikkelen we samen een tool die toezichthouders in staat
stelt hun inspanningen te doseren.

Waarom deze expeditie?
Effectieve en risicogerichte handhaving vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Het is dan
prettig als de toezichthouders van uw omgevingsdienst gevoed worden met informatie, zodat ze
deze keuzes doelgericht kunnen maken. Want welk bedrijf wordt bezocht? En hoeveelheid tijd
mag een bezoek kosten? Tijdens deze expeditie gaan we daarom op zoek naar een manier om
de risico’s per bedrijf eenvoudig en snel inzichtelijk te maken, zodat toezichthouders hun
inspanningen objectief kunnen relateren aan de risico’s.

Wat gaan we doen?
Samen met u willen we ervoor zorgen dat uw toezichthouders alleen nog maar naar bedrijven
gaan die uw aandacht ook echt verdienen. Om deze risicovolle bedrijven doelgericht te kunnen
opsporen, richten we ons op het vaststellen van risico-indicatoren. Dit is het fundament onder een
quickscan die steeds opnieuw kan worden uitgevoerd. Daarnaast onderzoeken we hoe de
totstandkoming van de quickscan zoveel mogelijk kan aansluiten bij uw werkwijze en
bedrijfsvoering.

Wat is de stand van zaken van deze expeditie?
Hieronder is op basis van de verzonden e-mails aan de expeditieleden, de stand van zaken weergegeven van deze expeditie. Deze expeditie gaat vertrekken in mei 2016.

Eerste informatiemail op 18 januari 2016:

Beste,

Jij hebt je aangemeld voor deelname aan één of meer van onze expedities. Om te beginnen willen we jou daarvoor bedanken. Leuk dat je met ons mee op reis gaat. Wij gaan ons uiterste best doen om, samen met jou, mooie producten te ontwikkelen die jou helpen bij de uitvoering van je werkzaamheden. In deze e-mail informeren wij je meer over onze plannen.

Wanneer gaat welke expeditie van start?

In januari starten we met onze eerste expeditie. Daarin gaan we op zoek naar bedrijven die nog niet melden, maar dit wel moeten doen. Heb je je voor deze expeditie aangemeld? Dan heb je hierover al bericht ontvangen. Over de andere expedities informeren wij je op de volgende momenten:

  1. Strategische quickscan: februari 2016
  2. Risicoprofiel afvalproducent: februari 2016
  3. Brancheprofiel: maart 2016
  4. Tactische quickscan: mei 2016

Wat verwachten we van jou?

Neem je deel aan één van de vier expedities die we nog niet zijn gestart? Dan nemen we op de bovengenoemde momenten contact met je op. We bespreken dan de voorgenomen aanpak (inclusief inschatting van de benodigde inzet). Ook stemmen we op dat moment je definitieve deelname af.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities

Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Ook over de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt.

Heb je vragen of opmerkingen?

We vertrouwen erop je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

LMA-contactdag op 9 december 2015:

Op 9 december 2015 heeft het LMA in Utrecht haar tweede landelijke LMA-contactdag georganiseerd voor medewerkers van Omgevingsdiensten. Tijdens deze contactdag zijn de LMA-expedities toegelicht en hebben medewerkers van diverse Omgevingsdiensten zich bereid verklaard deel te willen nemen aan deze expeditie.