Strategische Quickscan

Introductie

Tijdens deze expeditie ontwikkelen we samen met u een strategisch inzetbaar LMA-product.
Hiermee kunt u risicovolle branches of afvalstromen snel in kaart brengen.

Waarom deze expeditie?
Wat speelt zich af onder de oppervlakte? Dat is een cruciale vraag die bij toezicht altijd speelt. Dit
gaat over risico’s. Immers, hoe beter u snel en eenvoudig kunt inspelen op actuele risico’s, hoe
beter u kunt voldoen aan de opgave waar elke omgevingsdienst voor staat: het beschermen van
de samenleving. Daarom willen we met deze expeditie de risico’s binnen uw beheersgebied in
kaart brengen. Hiermee versterken we een risicogerichte VTH-praktijk.

Wat gaan we doen?
Samen duiken we in uw beheersgebied, op zoek naar de afvalstromen en branches die een risico
vormen. Dit doen we door gegevens in de LMA-database te analyseren. Deze bieden inzicht in
de verwerking én het ontstaan van afval, en leveren daarmee waardevolle inzichten op. Ook
raadplegen we andere gegevensbronnen, rapportages over landelijke ontwikkelingen,
bevindingen die voortkomen uit de samenwerking met andere omgevingsdiensten en uiteraard de
signalen uit uw eigen organisatie. Het resultaat is een gedetailleerd overzicht van risicovolle
afvalstromen en branches binnen uw beheersgebied.

Wat is de stand van zaken van deze expeditie?
Hieronder is op basis van de verzonden e-mails aan de expeditieleden, de stand van zaken weergegeven van deze expeditie. Deze expeditie gaat vertrekken op 15 februari 2016.

Tweede informatiemail op 15 februari 2016:

Beste,

Jij bent één van de mensen die zich heeft aangemeld voor deelname aan de expeditie: ‘Strategische quickscan’.

We gaan in maart van start met de expeditie. En in juni verwachten we op de plaats van bestemming te zijn: een product waarmee je een gedetailleerd overzicht hebt van risicovolle afvalstromen en branches, om de handhavingsstrategie van jouw dienst nog verder te optimaliseren.

Wat gaan we doen?
Samen duiken we in je beheersgebied, op zoek naar de afvalstromen en branches die een risico vormen. Dit doen we door gegevens in de LMA-database te analyseren. Deze bieden inzicht in de verwerking én het ontstaan van afval, en leveren daarmee waardevolle inzichten op. Ook raadplegen we andere gegevensbronnen, rapportages over landelijke ontwikkelingen, bevindingen die voortkomen uit de samenwerking met andere omgevingsdiensten en uiteraard de signalen uit jouw eigen organisatie. Het resultaat is een gedetailleerd overzicht van risicovolle afvalstromen en branches binnen jouw beheersgebied.

 1. Om dit te realiseren doorlopen we de volgende stappen:
  In maart willen we een startbijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met alle deelnemers brainstormen over het verder te volgen traject. Wij hebben de volgende dagen in gedachte voor de startbijeenkomst:
  • dinsdag 8 maart 2016: Utrecht van 10.00 tot 14:00 uur
  • donderdag 10 maart 2016: Utrecht van 10.00 tot 14.00 uur
  • dinsdag 15 maart 2016: Utrecht van 10.00 tot 14:00 uur
  • maandag 21 maart 2016: Utrecht van 10.00 tot 14:00 uur
  • dinsdag 22 maart 2016: Utrecht van 10.00 tot 14:00 uur
 2. Op de dag dat de meeste deelnemers beschikbaar zijn, zullen we de bijeenkomst plannen.
  Graag aangeven welke dagen jou schikken.
 3. In april gaan we bij het LMA aan de slag met de uitkomsten van de startbijeenkomst. We duiken AMICE en eventuele andere bronbestanden in en zetten op een rij wat onze eerste bevindingen zijn. Dit wordt aan jou gepresenteerd in een tussenrapport.
 4. Dit tussenrapport willen we wederom plenair met alle deelnemers bespreken. Waarschijnlijk zullen we deze bijeenkomst in mei organiseren.
 5. In juni willen we een eindproduct opleveren.

Wanneer gaan we van start?
De expeditie start met de startbijeenkomst die we in maart willen organiseren in Utrecht. Afhankelijk van op welke dag de meeste deelnemers beschikbaar zijn, wordt er een datum vastgesteld.

Geef aub zo snel mogelijk door welke dagen het beste uitkomen.

Hoeveel uren zijn er naar verwachting mee gemoeid?
Als we van de eerder gepresenteerde planning uitgaan, met twee gezamenlijke bijeenkomsten, verwachten we dat je 28 uur nodig zal hebben voor deelname aan deze expeditie.

Tot wanneer duurt de expeditie
De expeditie is naar verwachting in juni afgerond.

Wat is het resultaat?
Met de strategische quickscan beschik je over een helder overzicht van de risico’s in je beheersgebied. Hiermee heb je de mogelijkheid om het strategische beleid van jouw dienst actueel en risicogericht te maken. De analyse wordt zo ontwikkeld dat het ook goed in te passen is in je bedrijfsvoering.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities
Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Mocht je geïnteresseerd zijn in de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt, dan kun je meer informatie vinden op de LMA website.
We vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet, namens team LMA,

Eerste informatiemail op 18 januari 2016:

Beste,

Jij hebt je aangemeld voor deelname aan één of meer van onze expedities. Om te beginnen willen we jou daarvoor bedanken. Leuk dat je met ons mee op reis gaat. Wij gaan ons uiterste best doen om, samen met jou, mooie producten te ontwikkelen die jou helpen bij de uitvoering van je werkzaamheden. In deze e-mail informeren wij je meer over onze plannen.

Wanneer gaat welke expeditie van start?

In januari starten we met onze eerste expeditie. Daarin gaan we op zoek naar bedrijven die nog niet melden, maar dit wel moeten doen. Heb je je voor deze expeditie aangemeld? Dan heb je hierover al bericht ontvangen. Over de andere expedities informeren wij je op de volgende momenten:

 1. Strategische quickscan: februari 2016
 2. Risicoprofiel afvalproducent: februari 2016
 3. Brancheprofiel: maart 2016
 4. Tactische quickscan: mei 2016

Wat verwachten we van jou?

Neem je deel aan één van de vier expedities die we nog niet zijn gestart? Dan nemen we op de bovengenoemde momenten contact met je op. We bespreken dan de voorgenomen aanpak (inclusief inschatting van de benodigde inzet). Ook stemmen we op dat moment je definitieve deelname af.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities

Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Ook over de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt.

Heb je vragen of opmerkingen?

We vertrouwen erop je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

LMA-contactdag op 9 december 2015:

Op 9 december 2015 heeft het LMA in Utrecht haar tweede landelijke LMA-contactdag georganiseerd voor medewerkers van Omgevingsdiensten. Tijdens deze contactdag zijn de LMA-expedities toegelicht en hebben medewerkers van diverse Omgevingsdiensten zich bereid verklaard deel te willen nemen aan deze expeditie.