Risicoprofiel afvalproducenten

Introductie

Tijdens deze expeditie verkennen we de mogelijkheden voor een operationele scan. Deze
geeft u grip op het risicoprofiel van individuele afvalproducenten.

Waarom deze expeditie?
De meldgegevens van het LMA geven zicht op de omgang met en verwerking
van afvalstoffen. Daarnaast bieden de meldgegevens u inzicht in de herkomst van afvalstoffen.
Juist bij deze verdiepende vorm van risicoprofilering is het belangrijk om uit de meldgegevens de
juiste conclusies te trekken. Deze expeditie helpt u bij het beoordelen van de meldgegevens van
inrichtingen waar enkel afvalstoffen vrijkomen.

Wat gaan we doen?
Waar onze experts de mogelijkheden en potentie van de meldgegevens kennen, heeft uw
organisatie een scherp zicht op de optimale inpassing van de verkregen inzichten in de
organisatie. Daarom gaan we samen op zoek naar de best mogelijke vorm voor het opstellen en
opleveren van een risicoprofiel voor afvalproducenten, zodat u het toezicht op deze doelgroep
effectief en efficiënt kunt uitvoeren.

Wat is de stand van zaken van deze expeditie?
Hieronder is op basis van de verzonden e-mails aan de expeditieleden, de stand van zaken weergegeven van deze expeditie. Deze expeditie gaat vertrekken op 15 februari 2016.

Derde informatiemail op 4 april 2016:

Beste,

In de bijlage treffen jullie de concepten voor risicoprofiel afvalproducenten aan.

Vriendelijk verzoek om op- of aanmerkingen aan te leveren, zodat we deze concepten kunnen optimaliseren.
Het is de intentie om deze risicoprofielen in juni voor te leggen aan het LAT (Landelijk Administratief Toezichthouders overleg).

Verzoek is dan ook om voor 2 mei 2016 jullie commentaar te leveren.

Dan hebben wij nog ruim te tijd om jullie op- en aanmerkingen te verwerken in de formats.

Ook voor vragen, horen we graag van jullie.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities

Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Mocht je geïnteresseerd zijn in de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt, dan kun je meer informatie vinden op http://www.lma.nl/onderwerpen/omgevingsdiensten/expedities/

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Met vriendelijke groet, namens team LMA,

Tweede informatiemail op 15 februari 2016

Beste,

Jij hebt je aangemeld voor deelname aan de expeditie: risicoprofiel afvalbedrijf.

Jij bent de enige die zich tot op heden voor deze expeditie heeft aangemeld.
Met deze mail wil ik je graag informeren over hoe we de totstandkoming van een risicoprofiel afvalbedrijf voor ogen hebben.

Wat gaan we doen?
Graag willen we begin maart met je afspreken.
We kunnen dan gezamenlijk brainstormen welke elementen we allemaal moeten meenemen in het te ontwikkelen product.
Vervolgens werken we bij het LMA een product uit. Dit product leggen we aan je voor en zullen we vervolgens aan het Landelijk Administratief Toezichthouders (LAT) voorleggen.

In mei beschikken we dan over een product dat we aan alle Omgevingsdiensten in beschikbaar kunnen stellen.

Wanneer gaan we van start?
De expeditie start met de bijeenkomst.

Hoeveel uren zijn er naar schatting mee gemoeid?
We verwachten dat je 10 uur nodig zal hebben voor deelname aan deze expeditie.

Tot wanneer duurt de expeditie
De expeditie is naar verwachting in mei afgerond.

Wat is het resultaat?
Met een risicoprofiel afvalproducent, hebben we een product opgesteld waarmee het voor jou en andere omgevingsdiensten in Nederland, eenvoudig is om toezicht op afvalproducenten effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. Een product dat inzichtelijk maakt welke kritische vragen gesteld moeten worden bij een bedrijfsbezoek aan een locatie waar aval is vrijgekomen.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities
Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Mocht je geïnteresseerd zijn in de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt, dan kun je meer informatie vinden op de LMA website. Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Eerste informatiemail op 18 januari 2016:

Beste,

Jij hebt je aangemeld voor deelname aan één of meer van onze expedities. Om te beginnen willen we jou daarvoor bedanken. Leuk dat je met ons mee op reis gaat. Wij gaan ons uiterste best doen om, samen met jou, mooie producten te ontwikkelen die jou helpen bij de uitvoering van je werkzaamheden. In deze e-mail informeren wij je meer over onze plannen.

Wanneer gaat welke expeditie van start?

In januari starten we met onze eerste expeditie. Daarin gaan we op zoek naar bedrijven die nog niet melden, maar dit wel moeten doen. Heb je je voor deze expeditie aangemeld? Dan heb je hierover al bericht ontvangen. Over de andere expedities informeren wij je op de volgende momenten:

  1. Strategische quickscan: februari 2016
  2. Risicoprofiel afvalproducent: februari 2016
  3. Brancheprofiel: maart 2016
  4. Tactische quickscan: mei 2016

Wat verwachten we van jou?

Neem je deel aan één van de vier expedities die we nog niet zijn gestart? Dan nemen we op de bovengenoemde momenten contact met je op. We bespreken dan de voorgenomen aanpak (inclusief inschatting van de benodigde inzet). Ook stemmen we op dat moment je definitieve deelname af.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities

Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Ook over de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt.

Heb je vragen of opmerkingen?

We vertrouwen erop je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

LMA-contactdag op 9 december 2015:

Op 9 december 2015 heeft het LMA in Utrecht haar tweede landelijke LMA-contactdag georganiseerd voor medewerkers van Omgevingsdiensten. Tijdens deze contactdag zijn de LMA-expedities toegelicht en hebben medewerkers van diverse Omgevingsdiensten zich bereid verklaard deel te willen nemen aan deze expeditie.