Branche profiel

Introductie

Een overzicht van de risicovolle handelingen per branche stelt u in staat uw prioriteiten te
bepalen. Tijdens deze expeditie gaan we op zoek naar de mogelijkheden om te komen tot
een brancheprofiel.

Waarom deze expeditie?
Bedrijfsbezoeken en controles zijn steevast complexe aangelegenheden. Van toezichthouders
wordt dan ook veel gevraagd. Zeker ook omdat elke branche weer anders is, met specifieke
zaken die om aandacht vragen. Een goed voorbereiding helpt hierbij. Deze expeditie streeft
daarom naar een checklist per branche, zodat toezichthouders weten waar op te letten en hun
effectiviteit flink kunnen vergroten.

Wat gaan we doen?
Samen met u stellen we een overzicht op van de afvalgerelateerde branches in uw
beheersgebied. Vervolgens maken we een overzicht van de kenmerkende afvalstoffen per
branche én de verwachte vrij te komen hoeveelheden. Zo ontstaan overzichten met risicoindicatoren
die toezichthouders voor een controle kunnen raadplegen. Waar u dat wenst, maken
we in de brancheprofielen ook ruimte voor thema’s als bodem, lucht, geluid en externe veiligheid.

Wat is de stand van zaken van deze expeditie?
Hieronder is op basis van de verzonden e-mails aan de expeditieleden, de stand van zaken weergegeven van deze expeditie. Deze expeditie gaat vertrekken in maart 2016.

Derde informatiemail op 30 mei 2016

Beste,

In eerdere e-mails hebben we verzocht om branches aan te reiken die mogelijk interessant zijn om als onderwerp te gebruiken voor het opstellen van een ‘brancheprofiel’.

Dit verzoek heeft een lange lijst met potentieel interessante branches opgeleverd.
We hebben besloten om in eerste instantie 3 branches te selecteren waarvoor we een brancheprofiel gaan opstellen.

Branches die behandeld zullen worden
In eerste instantie zullen we ons voor het opstellen van een brancheprofiel, richten op de volgende branches:

1. Ziekenhuizen/ verzorgingstehuizen
2. Garagebedrijven
3. Autodemontagebedrijven

Om voor deze branches te kunnen checken wat er in AMICE staat en in hoeverre er standaard-criteria zijn op te stellen, is het van belang dat we zo goed als mogelijk een beeld hebben van welke bedrijven onder deze branche vallen.

Dus als je een adressenbestand kan opstellen voor deze branches in jouw werkgebied, zou ons dat zeer goed op weg kunnen helpen.
De naam van het bedrijf, de straatnaam, het huisnummer, de postcode en de plaats, zijn de gegevens die het voor ons stukken eenvoudiger zouden maken om aan de slag te gaan.


Hoe nu verder?

Wij gaan in de komende maanden aan de slag met de het opstellen van brancheprofielen. Het is de ambitie om in de zomermaanden enkele van die brancheprofielen aan jou voor te kunnen leggen.

En dan?

Dan beschik je uiteindelijk over een product waarmee waardevolle inzichten voor een specifieke branche zijn verkregen. Je hebt hiermee over een overzicht van onder andere: de kenmerkende afvalstoffen per branche én de verwachte vrij te komen hoeveelheden. Zo ontstaan overzichten met risico-indicatoren die toezichthouders voor een controle kunnen raadplegen. De toezichthouder is dan direct in staat om gerichte vragen te stellen tijdens de controle.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Met vriendelijke groet, namens team LMA,

Tweede informatiemail op 1 april 2016:

Beste,

Jij bent één van de mensen die zich heeft aangemeld voor deelname aan de expeditie: ‘Brancheprofiel’.

In de komende weken willen we van start gaan met deze expeditie. Met deze e-mail ontvang je aanvullende informatie over de expeditie.

Wat gaan we doen?

Samen met jou selecteren we branches die interessant kunnen zijn voor een brancheprofiel. Bovendien vragen we je om aan te geven welke specifieke elementen jij in het brancheprofiel graag ziet terugkomen. Waar moet in het product brancheprofiel aandacht aan worden besteed?

Vriendelijk verzoek om uiterlijk 10 april 2016 suggesties te doen voor:

  1. Branches die mogelijk interessant zijn om een brancheprofiel voor op te stellen
  2. Elementen te benoemen die in het brancheprofiel moeten worden behandeld.


Op basis van de reacties gaan we bij het LMA aan de slag met een standaard-format voor een brancheprofiel en we werken voor 2 branches een brancheprofiel uit.

Dit product leggen we dan aan jou voor.

Hoeveel uren zijn er naar verwachting mee gemoeid?

Bij deze expeditie zullen we voornamelijk op afstand met elkaar communiceren. De verwachting is dan ook dat er niet meer dan 4 uur van jou wordt gevraagd voor deelname aan deze expeditie.

Tot wanneer duurt de expeditie

De expeditie is naar verwachting in september afgerond.

Wat is het resultaat?

Met deze expeditie beschikken we uiteindelijk over een product waarmee waardevolle inzichten voor een specifieke branche zijn verkregen. Je beschikt hiermee over een overzicht van onder andere: de kenmerkende afvalstoffen per branche én de verwachte vrij te komen hoeveelheden. Zo ontstaan overzichten met risico-indicatoren die toezichthouders voor een controle kunnen raadplegen. De toezichthouder is dan direct in staat om gerichte vragen te stellen tijdens de controle.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities

Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Mocht je geïnteresseerd zijn in de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt, dan kun je meer informatie vinden op http://www.lma.nl/onderwerpen/omgevingsdiensten/expedities/

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Met vriendelijke groet, namens team LMA,

Eerste informatiemail op 18 januari 2016:

Beste,

Jij hebt je aangemeld voor deelname aan één of meer van onze expedities. Om te beginnen willen we jou daarvoor bedanken. Leuk dat je met ons mee op reis gaat. Wij gaan ons uiterste best doen om, samen met jou, mooie producten te ontwikkelen die jou helpen bij de uitvoering van je werkzaamheden. In deze e-mail informeren wij je meer over onze plannen.

Wanneer gaat welke expeditie van start?

In januari starten we met onze eerste expeditie. Daarin gaan we op zoek naar bedrijven die nog niet melden, maar dit wel moeten doen. Heb je je voor deze expeditie aangemeld? Dan heb je hierover al bericht ontvangen. Over de andere expedities informeren wij je op de volgende momenten:

  1. Strategische quickscan: februari 2016
  2. Risicoprofiel afvalproducent: februari 2016
  3. Brancheprofiel: maart 2016
  4. Tactische quickscan: mei 2016

Wat verwachten we van jou?

Neem je deel aan één van de vier expedities die we nog niet zijn gestart? Dan nemen we op de bovengenoemde momenten contact met je op. We bespreken dan de voorgenomen aanpak (inclusief inschatting van de benodigde inzet). Ook stemmen we op dat moment je definitieve deelname af.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities

Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Ook over de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt.

Heb je vragen of opmerkingen?

We vertrouwen erop je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

LMA-contactdag op 9 december 2015:

Op 9 december 2015 heeft het LMA in Utrecht haar tweede landelijke LMA-contactdag georganiseerd voor medewerkers van Omgevingsdiensten. Tijdens deze contactdag zijn de LMA-expedities toegelicht en hebben medewerkers van diverse Omgevingsdiensten zich bereid verklaard deel te willen nemen aan deze expeditie.