Traject 5

U bent een meldingsplichtige secundaire ontdoener

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U geeft het afval alleen aan een ontvanger die het afval mag ontvangen. In artikel 10.37 van de Wm kunt u lezen aan welke voorwaarden de ontvanger moet voldoen.
 • U geeft het afval alleen aan een vervoerder of inzamelaar die een VIHB-nummer heeft.
 • Laat u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval transporteren? Dan mag u het afval alleen afgeven aan een transporteur die een inzamelvergunning heeft. U laat de ontvanger weten wat voor afval u heeft en hoeveel het ongeveer is. U geeft ook de Eural-code van het afval.
 • U krijgt van de ontvanger een contract en u hierin zet alle gegevens over het afval.
 • U krijgt van de ontvanger een afvalstroomnummer. Dit nummer zet u in het contract.
 • U vult een begeleidingsbrief in, en zet hierin ook het afvalstroomnummer. Deze begeleidingsbrief geeft u aan de vervoerder of inzamelaar. Het witte origineel houdt u zelf.

Let op: is de vracht aangekomen bij de ontvanger? Vraag dan naar een kopie van het roze doorslagvel van het de begeleidingsbrief. Zo heeft u het bewijs dat de vracht is aangekomen bij de ontvanger.

 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: soort, hoeveelheid, afvalstroomnummer en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten en het contract minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

Let op: hoewel u meldingsplichtig bent, hoeft u in deze situatie geen melding te doen. De reden daarvoor is dat de ontvanger van het afval ook meldingsplichtig is, en afval niet twee keer gemeld hoeft te worden. In dit geval doet de ontvanger de melding.

U bent een vervoerder of een inzamelaar die geen gebruik maakt van route-inzameling of de inzamelaarsregeling

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U hebt in de vrachtwagen of in het schip een gewaarmerkte kopie van uw vermelding op de landelijke VIHB-lijst.
 • Transporteert u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval? Dan moet u ook een inzamelvergunning hebben.
 • U vraagt de ontdoener om een begeleidingsbrief. U ondertekent deze begeleidingsbrief en bewaart hem tijdens het transport.
 • Als u bent aangekomen, zet de ontvanger het gewicht van de vracht en zijn handtekening op de begeleidingsbrief. U houdt het gele doorslagvel van de begeleidingsbrief, het roze doorslagvel is voor de ontvanger.
 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: soort, hoeveelheid, afvalstroomnummer en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

U bent een meldingsplichtige ontvanger

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U voldoet aan voorwaarden om het afval te ontvangen. In artikel 10.37 van de Wm kunt u lezen welke voorwaarden dat zijn.
 • Heeft u nog geen verwerkersnummer? Dan vraagt u deze aan bij het LMA. Dit hoeft maar een keer voor alle vrachten die u ontvangt.
 • U maakt een afvalstroomnummer en geeft dit door aan de ontdoener. Het afvalstroomnummer bestaat uit 12 tekens. De eerste 5 tekens zijn het verwerkersnummer, de andere 7 tekens kunt u zelf verzinnen.
 • U maakt een contract met de ontdoener en tekent dit allebei.
 • Als u de vracht hebt ontvangen, krijgt u ook de begeleidingbrief. U weegt de vracht en vult het gewicht in op de begeleidingsbrief. Dan zet u uw handtekening erop. Het gele doorslagvel geeft u aan de vervoerder of inzamelaar.
 • U doet een ontvangstmelding van de vracht. Dit doet u via AMICE of met een formulier. Dit doet u binnen vier weken na afloop van de maand waarin u het afval heeft ontvangen.

Let op: voor de melding heeft u voor de vervoerder of inzamelaar en de ontdoener een handelsregisternummer nodig.

 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: soort, hoeveelheid, afvalstroomnummer en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten, de begeleidingsbrief en het contact minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

Voorbeeldformulieren

Hieronder vindt u voorbeeldformulieren met uitleg. Lege formulieren vindt u op de pagina formulieren.