Traject 2

U bent een primaire ontdoener of een niet-meldingsplichtige secundaire ontdoener

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U geeft het afval alleen aan een ontvanger die het afval mag ontvangen. In artikel 10.37 van de Wm kunt u lezen aan welke voorwaarden de ontvanger moet voldoen.
 • U geeft het afval alleen aan een vervoerder of inzamelaar die een VIHB-nummer heeft.
 • U laat de ontvanger weten wat voor afval u heeft en hoeveel het ongeveer is. U geeft ook de Eural-code van het afval.
 • Deze informatie zet u in een contract met de ontvanger.
 • U vult een begeleidingsbrief in. Deze begeleidingsbrief geeft u aan de vervoerder of inzamelaar. Het witte origineel houdt u zelf.

Let op: is de vracht aangekomen bij de ontvanger? Vraag dan naar een kopie van het roze doorslagvel van het de begeleidingsbrief. Zo hebt u het bewijs dat de vracht is aangekomen bij de ontvanger.

 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten en het contract minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

U bent een vervoerder of een inzamelaar die geen gebruik maakt van route-inzameling of de inzamelaarsregeling

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U hebt in de vrachtwagen of in het schip een gewaarmerkte kopie van uw melding op de landelijke VIHB-lijst.
 • Transporteert u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval? Dan moet u ook een inzamelvergunning hebben.
 • U vraagt de ontdoener om een begeleidingsbrief. U ondertekent deze begeleidingsbrief en bewaart hem tijdens het transport.
 • Als u bent aangekomen, zet de ontvanger het gewicht van de vracht en zijn handtekening op de begeleidingsbrief. U houdt het gele doorslagvel van de begeleidingsbrief, het roze doorslagvel is voor de ontvanger.
 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

U bent een niet-meldingsplichtige ontvanger

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U voldoet aan voorwaarden om het afval te ontvangen. In artikel 10.37 van de Wm kunt u lezen welke voorwaarden dat zijn.
 • U maakt een contract met de ontdoener en tekent dit allebei.
 • Als u de vracht hebt ontvangen, krijgt u ook de begeleidingbrief. U weegt de vracht en vult het gewicht in op de begeleidingsbrief. Dan zet u uw handtekening erop. Het gele doorslagvel geeft u aan de transporteur, het roze doorslagvel bewaart u zelf.
 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten, de begeleidingsbrief en het contact minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

Voorbeeldformulieren

Hieronder vindt u voorbeeldformulieren met uitleg. Lege formulieren vindt u op de pagina formulieren.