Bedrijfsnummer

Wat is een bedrijfsnummer?

Moet u afval melden? Dan moet u bedrijfsnummers aanvragen bij het LMA voor deze bedrijven:

 • Het bedrijf waar u afval van ontvangt. Dit kan het bedrijf zijn dat het afval wegdoet (de ontdoener), een bedrijf dat handelt in afval of een bedrijf dat bemiddelt in afval.
 • Het bedrijf dat het afval transporteert.

Wanneer gebruik ik een bedrijfsnummer?

U gebruikt een bedrijfsnummer in de situaties hieronder.

 • U meldt het afval voor het eerst: de eerste ontvangstmelding.
 • U meldt afval dat u iedere maand op dezelfde manier ontvangt: de maandelijkse afgiftemelding.

Wie moet het bedrijfsnummer aanvragen?

Moet u afval melden? Dan moet u bedrijfsnummers aanvragen bij het LMA voor alle bedrijven die ervoor zorgen dat u het afval ontvangt.

Let op: heeft een bedrijf al een bedrijfsnummer met een ander bedrijf? Dan kunt u dat nummer niet gebruiken. U moet zelf een nieuw nummer aanvragen.

Voor wie moet ik een bedrijfsnummer aanvragen?

U moet bedrijfsnummers aanvragen voor alle bedrijven die ervoor zorgen dat u het afval ontvangt:

 • Het bedrijf waar u afval van ontvangt. Dit kan de ontdoener zijn, maar ook de handelaar of de bemiddelaar.
 • Het bedrijf dat het afval transporteert.

Let op: heeft een bedrijf al een bedrijfsnummer met een ander bedrijf? Dan kunt u dat nummer niet gebruiken. U moet zelf een nieuw nummer aanvragen.

Hoe vraag ik een bedrijfsnummer aan?

U kunt een bedrijfsnummer op twee manieren aanvragen:

 • Via AMICE.
 • Met een speciaal formulier. U kunt dit formulier bestellen op beurtvaartadres.nl.

Let op: als u een bedrijfsnummer via AMICE aanvraagt, krijgt u het meteen. Gebruikt u het formulier? Dan moet u <tijd> wachten.

Ik heb in AMICE één bedrijfsnummer aangevraagd. Ik zie nu meerdere nummers. Hoe kan dat?

Wat moet ik doen als ik meerdere nummer zie?

U hoeft niets te doen. AMICE koppelt deze nummer ‘op de achtergrond’ aan elkaar. Als u de gegevens van het bedrijf bekijkt, laat AMICE u alle gegevens van de vier nummers zien.

De naam van een bedrijf waar wij mee samenwerken, verandert. Kan ik dat veranderen in AMICE?

U mag alleen de naam van het bedrijf veranderen, als deze gegevens hetzelfde blijven:

 • De rechtspersoon.
 • Het Kamer van Koophandelnummer.
 • Het adres.

Veranderen de gegevens hierboven ook? Dan moet u een nieuw bedrijfsnummer aanvragen. Ook moet u het bedrijf een nieuw afvalstroomnummer geven.

Een bedrijf waar wij mee samenwerken, verhuist. Moet ik een nieuw nummer aanvragen?

Ja, u moet voor dit bedrijf een nieuw bedrijfsnummer aanvragen. Ook moet u het bedrijf een nieuw afvalstroomnummer geven.

Een bedrijfsnummer gebruikt u om te laten zien waar het afval vandaan komt en hoe het naar u is gebracht. Als het adres verandert, klopt deze informatie niet meer. Let op: gaat het bedrijf verhuizen door een gemeentelijke herindeling? Dan hoeft u geen nieuw bedrijfsnummer aan te vragen.