Bedrijven onder Categorie 28.4 - bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht

Welke bedrijven vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht?

Bedrijven kunnen vallen onder deze categorie als zij afval opslaan, overslaan of verwerken dat buiten hun bedrijf is ontstaan. Het gaat om deze bedrijven:

 • Bedrijven die afval opslaan. Het gaat om deze soorten afval, met deze opslagcapaciteit:
  - Huishoudelijk afval. De opslagcapaciteit is 35 m3 of meer.
 • Zuiveringsslib, resten van kolen en afvalgips. De opslagcapaciteit is 1.000 m3 of meer.
 • Vervuilde grond en baggerspecie. De opslagcapaciteit is 10.000 m3 of meer.
 • Autowrakken of wrakken van andere voertuigen. Dit geldt alleen als uw bedrijf 5 of meer autowrakken of wrakken opslaat.
 • Gevaarlijk afval.
 • Ander afval waarvan uw bedrijf 1.000 m3 of meer kan opslaan.

Bedrijven die afval overslaan. Het gaat om deze soorten afval:

 • Gevaarlijk afval.
 • Huishoudelijk afval. De opslagcapaciteit is 1.000 m3 of meer.

Bedrijven die afval verwerken. Het gaat om deze methoden of soorten afval:

 • Uw bedrijf verbrandt huishoudelijk afval, bedrijfsafval of gevaarlijk afval.
 • Uw bedrijf verwerkt huishoudelijk afval of bedrijfsafval op een van deze manieren:
  - Ontwateren
  - Microbiologisch, biologisch of chemisch omzetten
  - Agglomereren
  - Deglomereren
  - Mechanisch, fysisch of chemisch scheiden
  - Mengen
  - Verdichten
  - Thermisch behandelen

U verwerkt op deze manier per jaar 15.000.000 kilo afval of meer.

 • Uw bedrijf verwerkt of vernietigt gevaarlijk afval. Dit doet u op een andere manier dan verbranden.
 • Uw bedrijf verwerkt of vernietigt autowrakken of wrakken van andere voertuigen.
 • Uw bedrijf stort huishoudelijk afval, bedrijfsafval of gevaarlijk afval. Het afval blijft op die plek.
 • Uw bedrijf vernietigt afval dat helemaal of voor een deel bestaat uit organismen die genetisch gemodificeerd zijn.