Aankomende Wijzigingen

In 2022 veranderen er 2 zaken bij het melden van ontvangsten en afgiftes bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Dit betreft het melden van een vervoerder (voor transporten van gevaarlijk afval) en het melden met een handelsregisternummer in plaats van een bedrijfsnummer.

Voor beide wijzigingen geldt dat dit per 1 oktober 2022 verplicht wordt. Voor die tijd hoeft u hier nog niet aan te voldoen als melder van het LMA.

Melden van een Vervoerder

Per 1 januari 2022 is de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen verder in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Een van de wijzigingen na deze implementatie is dat de vervoerder voor transporten met gevaarlijk afval moet worden gemeld bij het LMA. Deze verplichting gaat in per 1 oktober 2022.

Hoe meld ik een vervoerder?

Bij de Eerste Ontvangstmelding (uitgebreide melding) en de Maandelijkse Ontvangstmelding (korte melding) zal een nieuw veld worden geïntroduceerd in AMICE en in de software die gebruikt wordt voor XML-meldingen. U kunt in dit nieuwe veld de VIHB-nummers opgeven van de vervoerders die voor de maand waar u over meldt gebruikt zijn. Deze VIHB-nummers kunt u door komma’s scheiden van elkaar, zodat ze goed ingelezen worden in AMICE.

Wanneer meld ik een vervoerder?

Het melden van een vervoerder, voor transporten met gevaarlijk afval, is verplicht per 1 oktober 2022. Dus in het eerste halfjaar van 2022 is het melden van een vervoerder bij het LMA optioneel, daarna is het een wettelijke verplichting.

De vervoerder moet gemeld worden als er sprake is van het transport van gevaarlijk afval. Dus afhankelijk van of de Euralcode wel of niet een asterisk (*) heeft, wordt duidelijk of de vervoerder wel of niet gemeld moet worden. Voor niet-gevaarlijk afval hoeft de vervoerder nooit gemeld te worden. Voor gevaarlijk afval moeten alle vervoerders gemeld worden. Dit kunnen dus meerdere vervoerders per maand zijn.

Melden met een handelsregisternummer

Hoe meld ik met een handelsregisternummer?

Vanaf 1 oktober 2022 is het niet meer mogelijk om te melden met een bedrijfsnummer. U wordt dan verplicht om te melden met een handelsregisternummer. U geeft voor een relatie waar u over wilt melden (afzender, ontdoener, bemiddelaar, handelaar, inzamelaar of eerste afnemer) een KvK-nummer (handelsregisternummer) op.

Dit betreft niet een vestigingsnummer, maar het KvK-nummer van de onderneming. Het gaat dus om een nummer van 8 cijfers.

Waarom moet ik met een handelsregisternummer melden?

In Nederland is de handelsregisterwet van kracht. Deze Handelsregisterwet schrijft voor dat overheidsinstanties niet gegevens (naam, adres of plaats) mogen vragen die volgens de registratie in het Handelsregister al bekend zijn. Dus mag het LMA niet naar een bedrijfsnummer vragen, maar moet het handelsregisternummers opvragen.

Wanneer meld ik met een handelsregisternummer?

U meldt alleen bij nieuwe afvalstroomnummers (dus eerste ontvangstmeldingen) een handelsregisternummer.
Voor afvalstroomnummers die u in het verleden al heeft geregistreerd, hoeft u niet te melden met handelsregisternummers. Voor afvalstroomnummers waarvoor u in het verleden al een eerste ontvangstmelding (uitgebreide melding) heeft gedaan, verandert er dus niets als het gaat om het gebruik van een handelsregisternummer. Want voor deze afvalstroomnummers verricht u enkel maandelijkse meldingen waarin enkel: periode, gewicht, aantal vrachten en eventueel gebruikte vervoerder gemeld moet worden.

Let op: De vervoerder meldt u met een VIHB-nummer. Niet met een handelsregisternummer.

Wat meld ik als het een buitenlandse ontdoener, eerste afnemer of afzender is?

Als de ontdoener, eerste afnemer of afzender een buitenlands bedrijf betreft, kan er niet gemeld worden met een KvK-nummer. Daar beschikt dit bedrijf tenslotte niet over, aangezien het een buitenlands bedrijf is.

U moet als alternatief voor een KvK-nummer een handelsregisternummer van het land in kwestie aanreiken. De naam en het land van het bedrijf zijn ook een verplicht veld, voor buitenlandse bedrijven. Een melding met een ontdoener, afzender of eerste afnemer uit het buitenland, wordt dus enkel geaccepteerd als er ook een naam is opgegeven.